(Osvježeno 15.10.2015) Nabrijani ste, naletili ste na web stranice na kojima frajer tvrdi da zarađuje tisuće dolara on-line. Gledate kako blogeri vani zarađuju stotine dolara samo tako što naljepe Ad sense oglase od Googla na svoj blog ili mlate pare od filmića sa youtube-a. Razmišljate zašto ne biste i vi imali svoj on-line biznis. Naravno da možete samo postoje neka ograničenja i nepovoljnosti života u Hrvatskoj. Za početak neke servise uopće nećete moći koristiti jer ne isplaćuju novac u Hrvatsku. Kada pronađete način da možete dobiti novac iz inozemstva na tako zarađeni novac morate sami sebi obračunati sva davanja, uplatiti ih i podnijeti JOPPD obrazac poreznoj upravi. I tako prilikom svake isplate. Stoga je moj savjet da pričekate i sakupite malo više novca i onda napravite sva plaćanja državi opisana u nastavku teksta.

Vi ste dakle fizička osoba koja je zaradila neku lovu preko interneta, a niste obrtnik, niste registrirali nikakvu samostalnu djelatnost. Možda ste odradili neki posao za stranu tvrtku npr. isprogramirali nešto ili izradili web stranice. Jeste li zaposleni negdje ili ne to nije važno, važno je jedino da ne možete izdati nikakve račune jer niste registrirani za obavljanje neke djelatnosti. Tu lovu će vam najvjerojatnije poslati čekom kojeg ćete unovčiti u banci. E sada vaše poštenje dolazi do izražaja:)
Taj novac koji ste sami zaradili preko interenta (adsense, kao affilate, programer i sl.) se smatra drugim dohotkom, pročitajte članak 32. Zakona o porezu na dohodak i na taj novac trebate SAMI PRIJAVITI platiti poreze i doprinose. Citiram stavak 3. čl. 48. istog zakona:
"Predujam poreza na dohodak od drugog dohotka iz stavka 1. ovoga članka obračunava i uplaćuje porezni obveznik u roku od osam dana, kao porez po odbitku, ako je dohodak ostvario izravno u inozemstvu bez posredovanja tuzemnog isplatitelja. Inozemni dohodak preračunava se u kunsku protuvrijednost primjenom srednjeg tečaja Hrvatske narodne banke na dan kad je dohodak ostvaren."

Kako ćete to izvesti?

Prvo ćete otići u svoju poreznu upravu prema mjestu stanovanja i tamo se prijaviti u registar poreznih obveznika tzv. RPO. Referent najvjerojatnije neće znati o čemu pričate i morat će se savjetovati s nekime no samo ponavljajte da nećete obavljati nikakvu djelatnost već ćete samo primati drugi dohodak direktno iz inozemstva i da se zato upisujete u registar.

Obračun na zaradu od reklama i provizija od prodaje tuđih proizvoda - ugovor o djelu
Taj dan kada dobijete ček na 100$, recimo da je to bio ponedjeljak 15.6.2015. preračunate po srednjem tečaju HNB-a = 675,22 kn, odete u banku i napravite sljedeće:
1) tražit ćete da vam isplate tu lovu na vaš DEVIZNI ŽIRO račun ako si želite ostaviti devize ili na kunski ŽIRO račun. Možda može i isplata u gotovini, nije važno.

2) Sami ćete kao dobar građanin uplatiti 20% doprinosa za vašu mirovinu (ako ste mlađi od 40 godina uplatit ćete 15% u 1 stup i 5% u drugi stup.)
Znači dobili smo 675,22 kn, 15% za prvi stup iznosi 101,28 kn

Tih 101,28 kn ćete uplatiti na broj računa:
Državni proračun HR12 1001005-1863000160,
a poziv na broj HR68 8176-vašOIB-brojJOPPD obrasca

Broj JOPPD obrasca je u obliku godine i rednog broja dana u godini. Npr. za isplatu 15.6.2015 taj broj će biti 15166. Prve dvije znamenke označavaju godinu 2015, a sljedeće tri su redni broj dana 15.6. je 166 dan u godini. Recimo da je vaš OIB 12345678900 poziv na broj bi izgledao: HR68 8290-12345678900-15166

Za drugi stup ćete uplatiti 5% od 675,22 kn odnosno 33,76 kn i to na račun
Doprinos za 2.stup HR76 1001005-1700036001,
a poziv na broj HR68 2291-vašOIB-JOPPD odnosno HR68 2291-12345678900-15166

3) Trebate platiti POREZ i PRIREZ. Krenuli smo sa 675,22 kn i oduzeli 135,04 za mirovinu. Ostalo nam je 540,18 kn. Na to plaćamo fiksno 25% poreza. 25% od 540,18 porez iznosi = 135,04 kn (isti iznos kao i za doprinose:))
Na taj iznos poreza od 135,04 kn obračunava se još i prirez (porez na porez). Ako živite u Zagrebu stopa prireza iznosi 18%, a ako živite u nekom drugom mjestu onda plaćate postotak prireza koji je propisan za to mjesto). 18% od 135,04 kn je 24,31 kn.
Ukupno porez i prirez = 135,04 + 24,31 = 159,35 kn

Tih 159,35 kn uplaćujemo na žiro račun Grada/Mjesta gdje živimo. Broj ćete pronaći... hmm... u nekim Narodnim novinama, evo ga Narodne novine 12/15, str 43. nadalje su uplatni računi za porez na dohodak)

Grad Zagreb ima uplatni račun HR11 1001005-1713312009,
a poziv na broj HR68 1945-vašOIB-JOPPD

3.1.) Osim što ste državi platili porez, prirez i doprinose i nju morate o tome PAPIRNATO obavijestiti jer kako bi inače ona znala od kuda lova na računu i temeljem čega? U tu svrhu koristite spomenuti JOPPD obrazac (objašnjeno u nastavku teksta). Taj obrazac predajete na svojoj poreznoj općini ovisno o mjestu stanovanja i to isti dan kada ste platili sva davanja ili najkasnije u roku 24 sata. Pazite, sve porezne uprave rade s građanima samo do 13:30. Znači obrazac predajete najkasnije sljedeći dan.

4) Ostalo vam je 380,83 kn koje možete slobodno potrošiti kako god želite:)

Za razliku od domaćeg ugovora o djelu, kada sami obračunavamo drugi dohodak iz inozemstva NE obračunavamo i ne plaćamo zdravstveno osiguranje.

1. Tablica obračun
1Bruto iznos675,22 knUplatni računPoziv na broj
2Prvi stup 15%101,28 knHR12 1001005-1863000160HR68 8176-vašOIB-brojJOPPD
3Drugi stup 5%33,76 knHR76 1001005-1700036001HR68 2291-vašOIB-JOPPD
4Porez 25%135,04 knHR11 1001005-1713312009 (Zagreb) HR68 1945-vašOIB-JOPPD
5Prirez 18% (od iznosa poreza)24,31 kn
6Neto (1-2-3-4-5)380,83 kune

Obračun na zaradu od autorskih djela - autorski ugovor

Ukoliko ste novac zaradili temeljem prodaje autorskog djela (napisali ste e-book, prodali fotografije, napisali tekst, isprogramirali software i sl.) onda je obračun poreza malo drugačiji. Ukoliko niste sigurni je li nešto autorsko djelo ili ne pročitajte Zakon o autorskom pravu te učestala pitanja na stranicama Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo

Za početak nema obveznih doprinosa za prvi i drugi stup nego se bruto iznos umanjuje za 30% priznatih izdataka i tek se onda računa iznos poreza.
Uzmimo na primjer da smo ovih 100 dolara zaradili od prodaje naše e-book knjige. Kako sada ide obračun? Na dan 15.6.2015. to je izosilo 675,22 kn po srednjem tečaju HNB-a.

1) Izračunamo priznati izdatak od 30%, 675,22 *0,3 = 202,57 kn i sada od 675,22 kn oduzmemo tih 202,57 kn i dobijemo poreznu osnovicu od 472,65 kn (675,22-202,57)

2) Na tih 472,65 kn obračunamo porez od 25% i to iznosi 118,16 kn. Na iznos poreza obračunavamo prirez od 18% (ako živimo u Zagrebu) i to iznosi 118,16 *0,18 = 21,27 kn. Porez i prirez ukupno iznose 139,43 kn i toliko uplaćujemo na žiro račun grada Zagreba (ili mjesta gdje živite)

Grad Zagreb ima uplatni račun HR11 1001005-1713312009,
a poziv na broj HR68 1945-vašOIB-JOPPD

i na taj račun uplaćujete iznos od 139,43 kn (zbrojite porez i prirez i ide jedna uplata)

Kao što vidite iz primjera puno je povoljnije prodavati autorsko djelo i zarađivati na taj način nego od reklama i provizija.

2. Tablica obračuna ugovora o autorskom djelu
1Bruto iznos675,22 knUplatni računPoziv na broj
230% priznati izdaci-202,57 kn
3Porezna osnovica472,65 kn
4Porez 25%118,16 knHR11 1001005-1713312009 (Zagreb) HR68 1945-vašOIB-JOPPD
5Prirez 18% (od iznosa poreza)21,27 kn
6Neto (1-2-3-4-5)535,79 kn

Na kraju godine NE morate podnjeti godišnju poreznu prijavu ukoliko ste sve odradili kako sam naveo. Ako niste sami odradili navedenu proceuru onda biste trebali podnjeti godišnju poreznu prijavu i tamo prijaviti i primitke iz inozemstva. Ako imate veliku mjesečnu plaću i ulazite u porezni razred od 40% moguće je da ćete još poreza nadoplatiti.

Međutim ako ste nezaposleni ili ste na minimalcu i uplatili ste porez i prirez kako sam objasnio možete podnjeti godišnju poreznu prijavu i dobit ćete povrat poreza:) Prije predaje zamolite nekoga da vam popuni excel obrazac da budete sigurni.

Još jedna napomena o izbjegavanju dvostukog oprezivanja. Hrvatska je sklopila taj ugovor sa dosta zemalja, ali NE i sa Amerikom. No to i nije toliko važno jer da biste se pozvali na taj ugovor trebate znati što je točno Hrvatska dogovorila sa tom zemljom. Da skratim: da biste se oslobodili ili smanjili plaćanje poreza u Hrvatskoj trebate imati pismenu potvrdu od inozemnog isplatitelja da je on PLATIO porez za vas u svojoj zemlji (its not going to happen very often) i onda vi niste dužni sami plaćati porez na gore opisani način već samo podnosite godišnju poreznu prijavu i tu potvrdu. Ako ste u inozemstvu platili npr. 15% poreza to će vam se priznati i nadoplatit ćete razliku do 25% :))

Ukoliko vam se ovo čini komplicirano teoretski možete otvoriti račun u inozemstvu i tražiti da vam uplate na njega. Samo onda imate problem objasniti porijeklo novca. Nemojte to raditi, radije se preselite u neku zemlju s manjim porezima i davanjima.

Kako popuniti JOPPD obrazac
Iako je prilično kompliciran ja ću vam ovdje napisati samo stvari oko kojih trebate voditi brigu, ostalo zanemarite.

A) Za zaradu od provizija i reklama (naš primjer od bruto iznosa 675,22 kn)

A strana JOPPD obrasca
Na dan 15.6.2015.
Oznaka izvješća: 15166 (redni broj dana u 2015g. za 15.6.2015.)
Ime, prezime, adresa, email, oib ćete znati i sami ;)
Oznaka podnositelja: 4
Broj osoba za koje se podnosi izvješće: 1
Broj redaka na popisu poj. obrač. na stranici B: 1
Pod rimskim V. točka broj 5. (ukupan iznos predujma poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak po osnovi primitka od kojeg se utvrđuje drugi dohodak): 159,35
Pod rimskim VI.1. točka 2. (ukupan iznos doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti po osnovi drugog dohotka): 101,28
Pod rimskim VI.2. točka 2. (ukupan iznos doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje po osnovi drugog dohotka): 33,76
Sve ostalo na A stranici ostavite prazno.

B strana JOPPD obrasca
Oznaka izvješća: 15166
Vrsta izvješća: 1
2. i 3. Šifra općine grada 01333 (za grad Zagreb)
4. i 5. Ćete znati i sami
6.1. 4002
6.2. 4025
10.1. 1.1.2015
10.2. 31.12.2015
11. i 12. 675,22
12.1. 101,28
12.2. 33,76
13.2. 135,04
13.3. 540,18
13.5. 540,18
14.1. 135,04
14.2. 24,31
16.2. 380,83

primjer popunjenog obrasca je na dnu teksta :)

B) Za zaradu od autorskog djela (naš primjer od bruto iznosa 675,22 kn)

A strana JOPPD obrasca
Na dan 15.6.2015.
Oznaka izvješća: 15166 (redni broj dana u 2015g. za 15.6.2015.)
Ime, prezime, adresa, email, oib ćete znati i sami ;)
Oznaka podnositelja: 4
Broj osoba za koje se podnosi izvješće: 1
Broj redaka na popisu poj. obrač. na stranici B: 1
Pod rimskim V. točka broj 5. (ukupan iznos predujma poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak po osnovi primitka od kojeg se utvrđuje drugi dohodak): 139,43
Sve ostalo na A stranici ostavite prazno.

B strana JOPPD obrasca
Oznaka izvješća: 15166
Vrsta izvješća: 1
2. i 3. Šifra općine grada 01333 (za grad Zagreb)
4. i 5. Ćete znati i sami
6.1. 4001
6.2. 4001
10.1. 1.1.2015
10.2. 31.12.2015
11. 675,22
13.1. 202,57
13.3. 472,65
13.5. 472,65
14.1. 118,16
14.2. 21,27
16.2. 535,79

primjer popunjenog obrasca je na dnu teksta :)
Članak je ocijenjen 118 puta
Ocijenite članak:
Broj komentara (95) Pročitano: 77905 puta
choco(6.7.2007. 9:09:17)Ljubav je...

Odličan članak, hvala... To je dio onoga što me je u posljednje vrijeme mučilo. Onaj drugi dio se odnosi na reklamiranje preko web stranice, tj. ako imam svoju web stranicu i postavim nečiji banner gore za reklamu, kako onda ide s plaćanjem. Jel se i to prijavljuje extra, jel mora biti neki ugovor, kak to ide?

glass(6.7.2007. 9:23:13)

Ma sve je to pre komplicirano. Mislim nije toliko komplicirano, pogotovo kad je ovako lijepo napisano, ali je gnjavaza. Nije ni cudo da im to nitko ne prijavljuje. Koliko je to saltera i cekanja? Ili se sve moze obaviti na jednom? Previse gnjavaze svaki put kad nesto sjedne? Jel se moze to skupit na devizni i onda odjednom okinut kad se skupi neka znacajnija svota?

gordan(7.7.2007. 11:41:46) novac

choco, ako ti netko želi platiti reklamu na tvojoj stranici on ti to može učiniti putem http://www.imamnovac.com/Ugovor-o-djelu/48.aspx Morate potpisati ugovor i on ti to isplati na žiro račun. Naravno da je bolje ako imaš svoju firmu i svoje stranice i onda izdaješ račune.

Terkeš(7.7.2007. 21:11:24)

Super članak. Baš sam malo gledao po netu tražeći te detalje. Nego imam dva pitanja, na koja nisam uspio dokučiti odgovor:
1. Što ako mi privatna osoba popšalje novac na devizni račun? Npr. vraća mi dug...
2. On line kladionice, odnosno igre na sreću. Kako se to klasificira?
ne kužim

Enica(8.7.2007. 22:31:05)

ok, ali tekst je malo nedorecen. prije svega mislim da je stopa do 3200 kn 15% a ne 25% dakle porez je nesto manji. ali ne govori se nista o tome sto se desava kada netko prijedje 85000 kn.

- da li fizicka osoba smije uopce takvo nesto napraviti ili onda mora registrirati obrt ili tvrtku?
- sto ako obrt napravi takvo nesto kako onda stoji sa pitanjem PDV-a?

- kako naplatiti PDV koji uopce nije naplacen od samog pocetka i da li je obrt (odnosno fizicka osoba) uopce duzna platiti PDV u tom slucaju - i da to nije tako hipotetski slucaj, 85000 kn godisnje je "svega" oko 7000 kn mjesecno?

choco(9.7.2007. 8:45:20)Ljubav je...

To sam si i mislila... Hvala na odgovoru namigni

Ignis(15.7.2007. 10:50:29)

Zeljela bih pitati zasto se spominju ziro devizni i ziro tekuci racun, zar nije moguce taj isti novac uplatiti npr. na tekucni devizni racun?
Kakva je situacija ukoliko se ne radi o ceku vec izravnoj uplati na devizni tekuci racun?
Takoder zanima me da li ukoliko primjerice netko plati samo mirovinsko da li porezna to zna, ili medu doticnima ne postoji izravna komunikacija?

Komentirajte članak!

NEWSLETTER

Ime:
Email:

ANKETA

Podržavate li velike kazne za rad na crno? (rad u fušu)
Rezultati

KALKULATOR ZA OBRAČUN KAMATE NA KAMATU

Početni kapital (u kn)
Mjesečne uplate (u kn)
Godišnja kamata/prinos (%)
Broj godina investiranja