Kao ozbiljan investitor ne možete kupiti dionicu tvrtke prije nego ste pogledali njezine financijske izvještaje. To je jednostavno nepristojno:) Najveća pogreška koju početnici rade je upravo to, kupuju dionice od tvrtki, a nikad nisu vidjeli financijska izvješća. Kao spoj na slijepo. Sumnjam da biste se vjenčali s nekim, a da se prije toga niste dobro upoznali. Ne donosite odluku o vjenčanju na temelju članka ili slike u novinama i ne možete na temelju toga kupiti dionicu. Takvo investiranje je ravno financijskom samoubojstvu i to si mogu priuštiti samo trgovci dionicama (pogrdno nazvani špekulanti) koje nije briga za stvarnu vrijednost tvrtke čak im nije važno niti kako se tvrtka zove već samo špekuliraju koja bi dionica mogla porasti i onda ju kupuju. To nema veze s investiranjem i to nije tema ovog teksta.

Dva najvažnija izvještaja koja sastavljaju sve tvrtke su Bilanca (eng. balance sheet) i Račun dobiti i gubitka (skraćeno RDG, eng. Profit and loss statement, P&L) To su dva dokumenta, izvještaja koji naočigled nemaju veze jedan s drugim. Povezani su jednom jedinom brojkom koja se prepisuje iz računa dobiti i gubitka u bilancu. To je neto dobit ili gubitak tekuće godine. To je jedina očita veza.

Kada shvatite neovisnost ova dva dokumenta moći ćete puno bolje procijeniti koja je tvrtka podcijenjena ili precijenjena. Naime potrebno je sagledati oba dokumenta i onda donijeti zaključke.

Što je to Bilanca?
Bilanca je doslovno slika (financijska fotografija) tvrtke na određeni dan. Najčešće je to 31.12. svake godine. Ta slika nam samo govori kako tvrtka "izgleda" na taj dan. Već sljedeći dan tvrtka bi izgledala malo drugačije. Tvrtka je živi organizam koji se stalno mijenja stalno se izdaju novi računi, obavljaju se novi poslovi, dolaze računi, isplaćuju se plaće. Sve te promjene se evidentiraju u računovodstvu i onda se izrađuje bilanca.

Bilanca kao izvještaj prikazuje stanje imovine, obveza i kapitala tvrtke na određeni dan. Sastoji se od dvije strane: aktive i pasive koje su uvijek jednake. U aktivi se nalazi imovina, a u Pasivi se nalaze obveze i kapital.
Aktiva odnosno imovina tvrtke su: strojevi, računala, auti, licence za software, materijal na skladištu, dionice koje smo kupili, novac na žiro i deviznom računu i sva ostala imovina tvrtke uključujući i razna potraživanja. Što su to potraživanja? To su npr. izdani a nenaplaćeni računi kupcima i zovemo ih potraživanjima od kupaca. Osim od kupaca možemo potraživati novac od države, zaposlenih (ako su nam nešto ukrali ili smo im previše platili), ostalih institucija itd. Mi potražujemo novac od njih. Aktiva je prilično jednostavna i razumljiva.
Pasiva nam na neki način govori čija je aktiva (imovina) odnosno tko je njezin «vlasnik». Ovo shvatite uvjetno jer vlasništvo je nešto sasvim drugo. Pasiva se sastoji se od obveza i kapitala. Obveze su sve ono što je tvrtka dužna drugima platiti. To mogu biti krediti od banaka, obveze za plaće radnicima, obveze za poreze, PDV, i obveze prema dobavljačima. Ove obveze prema dobavljačima su suprotno od potraživanja od kupaca - to su računi koje smo mi dobili i koje još nismo platili.
Kapital je u stvari samo razlika između imovine i obveza. K = I –O. Kapital se sastoji od nekoliko stavaka: upisani (temeljni) kapital, rezerve, zadržana dobit prethodnih godina i dobit/gubitak tekuće godine. Ako je tvrtka ranije ostvarila gubitak onda umjesto zadržane dobiti imamo preneseni gubitak.

Kao primjer uzmimo tvrtku koju ste tek osnovali. Platili ste 20.000 kn temeljnog kapitala i osnovali svoju tvrtku. Evo njezine slike na dan 25.03.2007.
Kolika je njezina knjigovodstvena vrijednost (eng. book value, BV)? Koliko biste platili za tvrtku? Kad bi se ona prodavala za 10.000 kn nije li očito riječ o podcijenjenoj tvrtki? Platite 10.000 kn za tvrtku koja na žiro računu ima 20.000 kn i nema nikakvih obveza.

S duge strane da mi netko želi prodati ovu tvrtku za 40.000 kn pitao bih se što je to tako posebno. Možda ima potpisan ugovor s nekom velikom tvrtkom i osiguranu prodaju svoje robe te će ostvariti dobit od 100.000 kn u sljedećih godinu dana. Možda je tvrtka dobila besplatno ili jako povoljno poslovni prostor na korištenje od Grada. Možda ima odlično ime (naziv) koje mi se jako sviđa i spreman sam za to platiti više. Neki više plaćaju za poseban broj registracije auta ili telefonskog broja. To su samo neke od stvari koje se ne vide u bilanci. Ima još puno drugih stvari koje se NE vide iz bilance i zato su nam potrebni i drugi izvještaji npr. račun dobiti i gubitka.

Račun dobiti i gubitka (eng. profit and loss statement, P&L)
To je izvještaj koji nam prikazuje sve prihode i rashode koje je tvrtka imala u jednoj godini i na kraju je li ostvarila dobit ili gubitak. Taj dobitak se onda umanjuje za porez i prenosi u Bilancu na poziciju dobit tekuće godine. Prilično je jednostavan izvještaj za razumijevanje, ali ja jako zanimljiv. Ukupni prihodi su sve ono što je tvrtka zaradila bilo kroz prodaju svoje robe, usluga ili dugotrajne imovine uključujući i prihode koje je ostvarila od kamata, pozajmica, razlika u tečaju, ulaganja u druge tvrtke i sl.
Ukupni rashodi su sve što je tvrtka potrošila: plaće radnika, materijal, sirovine, porez na dobit (ali ne i PDV), porez na tvrtku, bankarske naknade, telefoni, internet, AMORTIZACIJA itd. Amortizacija je posebno zanimljiva i zaslužuje poseban tekst te je neću ovdje detaljnije objašnjavati. Zapamtite samo da se dugotrajna imovina koja košta više od 2000 bez PDV-a ne upisuje odmah pod rashode već se postepeno amortizira po određenim stopama. Umjesto da upisujemo rashod od 2000 kn mi upisujemo npr 25% od tog iznosa kroz sljedeće 4 godine odnosno 500 kn nam je godišnja amortizacija.

Račun dobiti i gubitka za razdoblje 01.01.-31.12. neke izmišljene tvrtke izgleda ovako (u 000 kn):
Tvrtka je ostvarila neto dobit od 220 tisuća kuna.

Je li to dobro ili loše? - ne znamo dok ne vidimo koliko je zaradila prošle godine :) Možda je dobit značajno pala, a ukupni prihodi ostali isti onda je to loše. S druge strane možda su prošle godine materijalni troškovi bili znatno veći, a ove godine ih je tvrtka uspjela smanjiti i ostvariti veću dobit i onda je to dobro.

Kao što vidite po nazivima stavaka račun dobiti i gubitka nema prevelike veze s bilancom. Tvrtka može imati ogromnu imovinu i veliku bilancu, a može zarađivati vrlo malo novaca i loše poslovati. Zamislite si velike poznate tvrtke koje imaju ogromne zgrade, poslovnice po cijeloj Hrvatskoj, a posluju s gubitkom. Vrijedi i obrnuto. Netko može s jednim laptopom zarađivati milijune kuna godišnje. Njegova bilanca (imovina) može biti kiki-riki u usporedbi s prihodima i dobiti koju ostvaruje. Zato je jako važno dobro upoznati oba izvještaja. Za analizu bilo kojeg izvještaja morate gledati zadnjih nekoliko godina da ih možete usporediti i vidjeti kakav je trend pojedinih stavaka. Brojka sama za sebe ne znači previše i prave zaključke možemo donijeti tek kada uspoređujemo određene stavke bilance i računa dobiti i gubitka i njihove međusobne odnose.

Korisni linkovi
Financijska izvješća svih tvrtki koje kotiraju na burzi u Hrvatskoj

Detaljniji pregled stavaka bilance i računa dobiti i gubitka (GFI-POD)

Detaljniji pregled stavaka bilance i računa dobiti i gubitka dioničkih društava (TFI-POD)

Članak je ocijenjen 83 puta
Ocijenite članak:
Broj komentara (9) Pročitano: 48159 puta
virtus(24.3.2007. 18:41:53)lifecoach.hr

Ovo bi svaki poduzetnik trebao znati. Sram me je priznati da pet godina radim a ovo sam ostavljao računovodstvenom servisu jer sam mislio da to nije moj posao.

gordan(27.3.2007. 17:31:42) novac

od investitora i dioničara niti jednog komentara. ne kužim

Beler(28.3.2007. 9:12:08)

A šta reći FI igraju ključnu ulogu u odluci za investiranje u neku kompaniju, međutim nisu jedini i isključivi argument za odlučivanje. Slažem se sa autorom da sve više ljudi ulaže novac u dionice neke kompanije bez analize financijskih izvještaja na osnovu nečije preporuke ili glasina, samim time cijela "igra" postaje bliža terminu klađenje a sve manje terminu investiranje.
Isto kao što nijedan ozbiljni kladioničar neće uložiti svoje novce na neku momčad bez analize nekih statistika i međusobnih omjera momčadi tako niti jedan ozbiljni investitor nebi trebao investirati bez uvida u financijska izvješća.

ziii(17.4.2007. 14:49:22)

Čitam članak i ne mogu vjerovati kako samo neki dan na forumu na temu investicijskih fondova napravila istu usporedbu o ulaganju na slijepo i spojevima na slijepo. Ispast će da prepisujem. osmijeh
Članak mi je zanimljiv s obzirom da razmišljam malo ulagati i u dionice.
Mislim da je najvažnije poznavati predmet ulaganja, kao kad dobro poznatog prijatelja pozovete na kavu pa znate otprilike o čemu ćete pričati i kako će reagirati na određenu vijest koju mu priopćite. O tome koliko se često sastajete i koliko je vaš odnos iskren ovisi s kojom ćete vjerojatnošću pogoditi njegove/njezine reakcije. Iskrenim odnosom se stiče povjerenje, a ako se mene pita, povjerenje je najvažnija stavka pri kupnji dionica.

tara(4.1.2008. 20:05:56)

Imam jedno pitanje u svezi bilance. Ako je firma otvorena polovicom prošle godine treba li se bilanca napraviti 31.12.? Ili se može napraviti kada se bude pravila prijava poreza tj. tamo u drugi ili treči mjesec ove godine?:: ne znam

gordan(5.1.2008. 1:41:14) novac

bilanca se radi najkasnije do kraja 3 mjeseca da se preda u FINU i to je bilanca sa stanjem na 31.12., a do 30.04. se treba napraviti porezna prijava. U pravilu bilanca koja se prvo predaju u FINU treba biti identična onoj koja ide u poreznu.

Đuro(5.1.2008. 23:41:46)

gordan:
bilanca se radi najkasnije do kraja 3 mjeseca da se preda u FINU i to je bilanca sa stanjem na 31.12., a do 30.04. se treba napraviti porezna prijava. U pravilu bilanca koja se prvo predaju u FINU treba biti identična onoj koja ide u poreznu.

tako je, kolega, slažem se.

Komentirajte članak!

NEWSLETTER

Ime:
Email:

ANKETA

Podržavate li velike kazne za rad na crno? (rad u fušu)
Rezultati

KALKULATOR ZA OBRAČUN KAMATE NA KAMATU

Početni kapital (u kn)
Mjesečne uplate (u kn)
Godišnja kamata/prinos (%)
Broj godina investiranja