Prvi kalkulator gotovinskog kredita je dostupan i na hrvatskom tržištu

Kalkulator gotovinskog kredita i ponuda banaka je dostupan i u Hrvatskoj od svibnja 2020. godine na bank24.hr. Stranica je dizajnirana za pronalazak najjeftinijih gotovinskih kredita s najboljim uvjetima u Hrvatskoj.    Prateći europske trendove, prilagodili smo kalkulator gotovinskog kredita i za hrvatsko tržište.  Preko kalkulatora Vam se pruža mogućnost usporedbe 5 banaka na tržištu od kojih možete odabrati onu s Vama najboljim uvjetima.  Trenutačno je mnogo banaka na hrvatskom tržištu koje nude mnogo različitih ponuda, no najveća zapreka je u vremenu potrošenom na njihovo traženje te usporedbe ponuda.  Često upravo zbog tog problema zanemarimo određene banke i u silnom moru