Objava je zadnji put ažurirana 11.11.2019. u 7:43

Tatjana Divjak specijalizirala se za trenera koji pomaže ljudima da upravljaju životom i karijerom. Diplomirala je Life Coaching kod Curly Martin, jedne od vodećih britanskih, ali i europskih trenera za upravljanje životom i karijerom i stekla titulu L.C.H. Dip. Pokrenula je svoju Coaching praksu i počela promociju toga, za sve nas novoga i vrijednog zanimanja.

Knjiga je puna praktičnih savjeta za upravljanje ne samo karijerom nego i vlastitim životom. Koncipirana je tako da bude i kutija ‘prve samopomoći’ kad se nakon napornoga, stresnog dana vratimo kući s pitanjem: ‘Što da radim sa sobom (kolegama, nadređenima, podređenima…)?’ U knjizi su mnoge vještine koje mogu pomoći u takvim prilikama.

Facebook Komentari