Objava je zadnji put ažurirana 11.11.2019. u 7:43

Prije samog načina obračuna i isplate potrebno je objasniti što je to autorsko djelo. Naime ne možete isplaćivati autorske honorare ako zaista nije riječ o autorskom djelu. Poduzetnici pokušavaju svašta progurati pod autorske honorare budući se na njih ne plaćaju doprinosi i znatno su jeftiniji od honorara koji se isplaćuju putem Ugovora o djelu.
Za točne definicije najbolje je pogledati Članak 5. Zakona o autorskom pravu. Ukratko autorska djela su pisana djela, govorna djela, računalni programi, glazbena, dramska i fotografska djela itd. U slučaju poreznog nadzora u tvrtki, ako postoji nedoumica je li riječ o autorskom djelu ili ne postoji mogućnost da će se kontaktirati Državni zavod za intelektualno vlasništvo te nije loša ideja da vi sami to učinite ukoliko niste sigurni. Ugovor mora biti sklopljen u pisanom obliku i mora biti isplaćen na žiro račun. Žiro račun počinje znamenkama 31….. za razliku od tekućeg računa koji počinje s 32……Obračun autorskog honorara (ugovor o autorskom djelu)
Ovdje je stvar znatno povoljnija nego kod Ugovora o djelu. Kao prvo nema plaćanja mirovinskog i zdravstvenog doprinosa, a kao drugo postoji i priznati izdatak od 30%. Što je to “priznati izdatak od 30%” to je izdatak koji je propisan zakonom o porezu na dohodak čl. 32 st.5 i koji umajnuje osnovicu na koju računamo porez. Zgodna stvar.1. Uzmimo bruto iznos od 1.000 kn2. Umanjimo ga za porezno priznati izdatak od 30% i dolazimo do 700 kn.3. Tih 700 kn je porezna osnovica i na to obračunavamo 25% poreza što iznosi 175 kn.4. Prirez od 18% (za Zagreb) na tih 175 kn iznosi 31,5 kn.5. Neto iznos je 1000 – 175 – 31,5 = 793,50 kn

Da biste dobili 793,50 kn ukupni trošak za poslodavca je 1.000 kn odnosno za lakše pamćenje za 100,00 kn neto ukupni trošak je samo 126,00 kn bruto. Ako živite u mjestu bez ili s manjim prirezom troškovi su još manji.

Autorski honorari umjetnika
E oni su se još izborili i za dodatnih 25% neoporezivog djela prema “članku 22. Zakona o pravima samostalnih umjetnika i poticanju umjetničkog i kulturnog stvaralaštva.” tako da je s njima još bolja situacija nego kod autorskih honorara.

Ovaj tekst je jedna od sitnica sa seminara: 21 «sitnica» koju bih volio da mi je netko objasnio kada sam krenuo u biznis.

Korisni linkovi
Oporezivanje autorskih naknada – brošura porezne uprave
Zakon o autorskom pravu

Facebook Komentari