Objava je zadnji put ažurirana 11.11.2019. u 7:43

Kako upravljate svojim financijama?
Financije nisu bauk i svakako nisu nešto što prepuštamo drugima!
Kako svi mi svoje privatne financije pratimo sami, sami donosimo odluke i u svakom trenutku imamo sve potrebne informacije tako i u kompanijama svaki vlasnik i manager zna koliko je važno upravljati financijama.
CFO Management može pomoći da se uspostave kvalitetni poslovni procesi, dobiju točni i pravovremeni izvještaji i razviju ljudski resursi u segmentu financija i računovodstva. CFO Management kroz ulogu vanjskog financijskog direktora (eng. CFO) na određeno vrijeme ili na nepuno radno vrijeme (nekoliko sati tjedno ili mjesečno) zajedno sa vlasnicima i managementom unapređuje poslovanje, procese i rezultate.
Dobar financijski direktor upravlja financijama, likvidnošću i profitabilnošću, ali i poslovnim procesima i cjelokupnim poslovanjem u cilju donošenja kvalitetnijih poslovnih odluka, rasta i razvoja poslovanja.

Imate računovodstvo, ne trebate financijskog direktora?
Vlasnici manjih i srednjih društava ponekad zaključe da im ne treba financijski direktor ako imaju računovodstvo (često i vanjsko). Također ocijene da im je to i prevelik trošak.

Takav način razmišljanja bio bi logičan i ispravan kad u praksi ne bi bilo problema kao što su:
• nepotpuni i nepravovremeni financijski izvještaji (stanja kupaca i dobavljača, praćenje likvidnosti i profitabilnost, stanje imovine i obaveza prema vjerovnicima-dobavljačima, bankama, proračunu)
• nepostojanje plana (plana prihoda i rashoda, plana novčanog tijeka)
• nerazumijevanje računovodstvene i financijske operative i izvještaja
• slaba komunikacija sa računovodstvom, financijskim i državnim institucijama
• zastarjeli softveri (nepostojanje ERPa) i poslovni procesi, spora i neažurna obrada podataka
• nemotivirani i nestručni zaposlenici na poslovima računovodstva i financija

Sve to ili većina tih i drugih problema se u praksi događaju u većini kompanija, naročito manjih i srednjih organizacija koje rastu i trebaju stručnu podršku za razvoj i kvalitetnije poslovne rezultate.

Za mnoge kompanije koje nemaju potrebu za stalnim angažmanom financijskog direktora (puno radno vrijeme) angažman na nekoliko sati tjedno ili mjesečno (za potrebe izvještavanja, unapređenja procesa, uvođenja novog softvera ili novog zaposlenika za računovodstvo i/ili financije) može biti dovoljan, a da ne predstavlja trošak, nego upravo obrnuto, dobitak dugoročno u smislu unapređenja poslovanja i rezultata.

Koje koristi možete imati od angažmana vanjskog financijskog direktora?

  • ušteda na trošku plaće za financijskog direktora – plaća financijskog direktora na puno radno vrijeme može biti preveliko opterećenje za vaše poslovanje dok istovremeno nemate ni potrebu za tim radnim mjestom na puno radno vrijeme
  • pogled ‘iz drugog kuta’ – vanjski direktor financija ima priliku pristupiti određenoj temi sa neopterećenim razmišljanjem i širim iskustvom te za razliku od vlastitih zaposlenika ponekad nije opterećen internim problemima i načinom rada koji je ‘od uvijek bio takav’ , a to može doprinjeti kvalitetnom prijedlogu i savjetu za rješenje određene situacije
  • financijski savjet – kad nemate odgovor na pitanja kako povećati profitabilnost, ili unaprijediti financijsko izvještavanje, odabrati kvalitetan računovodstveni servis ili knjigovođu u odjelu, može pomoći vanjski CFO.
  • optimizacija poslovnih procesa u računovodstvenoj operativi – poluautomatska obrada podataka (puno ručnog unosa, izvještaja u excel formatu, papira i sl) u računovodstveno-financijskoj operativi može uzrokovati neefikasnost tih, ali i drugih odjela u kompaniji te otežati financijsko izvještavanje i donošenje ispravnih i pravovremenih odluka. CFO savjet može značajno pomoći u optimizaciji poslovnih procesa, uštediti troškove i utjecati na ažurniju obradu podataka.
  • ažurni financijski izvještaji – financijski izvještaji neophodni su za praćenje i planiranje poslovanja. Ako niste stručnjak u tom području i nemate od računovodstva ažurne financijskeizvještaje u formatu da ih možete razumjeti, vanjski CFO tu može pomoći.
  • priprema financijskih dokumenata za banke ili potencijalne investitore – za potrebe bilo kakvog nadzora ili financiranja, projekta ili potencijalnih investitora, vanjski CFO može pripremiti sve potrebne financijske podatke i izvještaje.
Važno je imati stručne zaposlenike za poslove računovodstva i financija!

Za uspješno funkcioniranje kompanije općenito je važno imati motivirane i stručne zaposlenike, kao i prilagođavati i razvijati organizacijsku strukturu potrebama poslovanja.

Zaposlenici u segmentu računovodstva i financija trebaju imati specifična znanja i vještine. CFO Management savjetuje vlasnike i management pri analizi organizacije i procesa u računovodstvu i financijama, definiranju organizacijskih potreba, ključnih kompetencija, radnih mjesta i opisa poslova u računovodstvu i financijama. Također savjetuje i pri odabiru internog financijskog direktora i/ili voditelja u računovodstvu i financijama. Provodi mentoriranje novih i postojećih zaposlenika kako bi se profesionalno razvili i ostvarili puni doprinos organizaciji u obavljanju svojih poslova te savjetuje u području procjene razvojnih potencijala zaposlenika u financijama i utvrđivanja potreba za njihovom edukacijom u stručnom dijelu i u „soft“ vještinama.

CFO Management Vaš je partner za bolje poslovne odluke! www.cfo-management.eu

Facebook Komentari