Objava je zadnji put ažurirana 11.11.2019. u 7:43

Kao ozbiljan investitor ne možete kupiti dionicu tvrtke prije nego ste pogledali njezine financijske izvještaje. To je jednostavno nepristojno:) Najveća pogreška koju početnici rade je upravo to, kupuju dionice od tvrtki, a nikad nisu vidjeli financijska izvješća. Kao spoj na slijepo. Sumnjam da biste se vjenčali s nekim, a da se prije toga niste dobro upoznali. Ne donosite odluku o vjenčanju na temelju članka ili slike u novinama i ne možete na temelju toga kupiti dionicu. Takvo investiranje je ravno financijskom samoubojstvu i to si mogu priuštiti samo trgovci dionicama (pogrdno nazvani špekulanti) koje nije briga za stvarnu vrijednost tvrtke čak im nije važno niti kako se tvrtka zove već samo špekuliraju koja bi dionica mogla porasti i onda ju kupuju. To nema veze s investiranjem i to nije tema ovog teksta.

Dva najvažnija izvještaja koja sastavljaju sve tvrtke su Bilanca (eng. balance sheet) i Račun dobiti i gubitka (skraćeno RDG, eng. Profit and loss statement, P&L) To su dva dokumenta, izvještaja koji naočigled nemaju veze jedan s drugim. Povezani su jednom jedinom brojkom koja se prepisuje iz računa dobiti i gubitka u bilancu. To je neto dobit ili gubitak tekuće godine. To je jedina očita veza.

Kada shvatite neovisnost ova dva dokumenta moći ćete puno bolje procijeniti koja je tvrtka podcijenjena ili precijenjena. Naime potrebno je sagledati oba dokumenta i onda donijeti zaključke.

Što je to Bilanca?
Bilanca je doslovno slika (financijska fotografija) tvrtke na određeni dan. Najčešće je to 31.12. svake godine. Ta slika nam samo govori kako tvrtka “izgleda” na taj dan. Već sljedeći dan tvrtka bi izgledala malo drugačije. Tvrtka je živi organizam koji se stalno mijenja stalno se izdaju novi računi, obavljaju se novi poslovi, dolaze računi, isplaćuju se plaće. Sve te promjene se evidentiraju u računovodstvu i onda se izrađuje bilanca.

Bilanca kao izvještaj prikazuje stanje imovine, obveza i kapitala tvrtke na određeni dan. Sastoji se od dvije strane: aktive i pasive koje su uvijek jednake. U aktivi se nalazi imovina, a u Pasivi se nalaze obveze i kapital.
Aktiva odnosno imovina tvrtke su: strojevi, računala, auti, licence za software, materijal na skladištu, dionice koje smo kupili, novac na žiro i deviznom računu i sva ostala imovina tvrtke uključujući i razna potraživanja. Što su to potraživanja? To su npr. izdani a nenaplaćeni računi kupcima i zovemo ih potraživanjima od kupaca. Osim od kupaca možemo potraživati novac od države, zaposlenih (ako su nam nešto ukrali ili smo im previše platili), ostalih institucija itd. Mi potražujemo novac od njih. Aktiva je prilično jednostavna i razumljiva.

Pasiva nam na neki način govori čija je aktiva (imovina) odnosno tko je njezin «vlasnik». Ovo shvatite uvjetno jer vlasništvo je nešto sasvim drugo. Pasiva se sastoji se od obveza i kapitala. Obveze su sve ono što je tvrtka dužna drugima platiti. To mogu biti krediti od banaka, obveze za plaće radnicima, obveze za poreze, PDV, i obveze prema dobavljačima. Ove obveze prema dobavljačima su suprotno od potraživanja od kupaca – to su računi koje smo mi dobili i koje još nismo platili.
Kapital je u stvari samo razlika između imovine i obveza. K = I –O. Kapital se sastoji od nekoliko stavaka: upisani (temeljni) kapital, rezerve, zadržana dobit prethodnih godina i dobit/gubitak tekuće godine. Ako je tvrtka ranije ostvarila gubitak onda umjesto zadržane dobiti imamo preneseni gubitak.Kao primjer uzmimo tvrtku koju ste tek osnovali. Platili ste 20.000 kn temeljnog kapitala i osnovali svoju tvrtku. Evo njezine slike na dan 25.03.2007.
Kolika je njezina knjigovodstvena vrijednost (eng. book value, BV)? Koliko biste platili za tvrtku? Kad bi se ona prodavala za 10.000 kn nije li očito riječ o podcijenjenoj tvrtki? Platite 10.000 kn za tvrtku koja na žiro računu ima 20.000 kn i nema nikakvih obveza.

S duge strane da mi netko želi prodati ovu tvrtku za 40.000 kn pitao bih se što je to tako posebno. Možda ima potpisan ugovor s nekom velikom tvrtkom i osiguranu prodaju svoje robe te će ostvariti dobit od 100.000 kn u sljedećih godinu dana. Možda je tvrtka dobila besplatno ili jako povoljno poslovni prostor na korištenje od Grada. Možda ima odlično ime (naziv) koje mi se jako sviđa i spreman sam za to platiti više. Neki više plaćaju za poseban broj registracije auta ili telefonskog broja. To su samo neke od stvari koje se ne vide u bilanci. Ima još puno drugih stvari koje se NE vide iz bilance i zato su nam potrebni i drugi izvještaji npr. račun dobiti i gubitka.

Račun dobiti i gubitka (eng. profit and loss statement, P&L)
To je izvještaj koji nam prikazuje sve prihode i rashode koje je tvrtka imala u jednoj godini i na kraju je li ostvarila dobit ili gubitak. Taj dobitak se onda umanjuje za porez i prenosi u Bilancu na poziciju dobit tekuće godine. Prilično je jednostavan izvještaj za razumijevanje, ali ja jako zanimljiv. Ukupni prihodi su sve ono što je tvrtka zaradila bilo kroz prodaju svoje robe, usluga ili dugotrajne imovine uključujući i prihode koje je ostvarila od kamata, pozajmica, razlika u tečaju, ulaganja u druge tvrtke i sl.
Ukupni rashodi su sve što je tvrtka potrošila: plaće radnika, materijal, sirovine, porez na dobit (ali ne i PDV), porez na tvrtku, bankarske naknade, telefoni, internet, AMORTIZACIJA itd. Amortizacija je posebno zanimljiva i zaslužuje poseban tekst te je neću ovdje detaljnije objašnjavati. Zapamtite samo da se dugotrajna imovina koja košta više od 2000 bez PDV-a ne upisuje odmah pod rashode već se postepeno amortizira po određenim stopama. Umjesto da upisujemo rashod od 2000 kn mi upisujemo npr 25% od tog iznosa kroz sljedeće 4 godine odnosno 500 kn nam je godišnja amortizacija.

Račun dobiti i gubitka za razdoblje 01.01.-31.12. neke izmišljene tvrtke izgleda ovako (u 000 kn):

Tvrtka je ostvarila neto dobit od 220 tisuća kuna.

Je li to dobro ili loše? – ne znamo dok ne vidimo koliko je zaradila prošle godine 🙂 Možda je dobit značajno pala, a ukupni prihodi ostali isti onda je to loše. S druge strane možda su prošle godine materijalni troškovi bili znatno veći, a ove godine ih je tvrtka uspjela smanjiti i ostvariti veću dobit i onda je to dobro.

Kao što vidite po nazivima stavaka račun dobiti i gubitka nema prevelike veze s bilancom. Tvrtka može imati ogromnu imovinu i veliku bilancu, a može zarađivati vrlo malo novaca i loše poslovati. Zamislite si velike poznate tvrtke koje imaju ogromne zgrade, poslovnice po cijeloj Hrvatskoj, a posluju s gubitkom. Vrijedi i obrnuto. Netko može s jednim laptopom zarađivati milijune kuna godišnje. Njegova bilanca (imovina) može biti kiki-riki u usporedbi s prihodima i dobiti koju ostvaruje. Zato je jako važno dobro upoznati oba izvještaja. Za analizu bilo kojeg izvještaja morate gledati zadnjih nekoliko godina da ih možete usporediti i vidjeti kakav je trend pojedinih stavaka. Brojka sama za sebe ne znači previše i prave zaključke možemo donijeti tek kada uspoređujemo određene stavke bilance i računa dobiti i gubitka i njihove međusobne odnose.

Korisni linkovi
Financijska izvješća svih tvrtki koje kotiraju na burzi u Hrvatskoj

Detaljniji pregled stavaka bilance i računa dobiti i gubitka (GFI-POD)

Detaljniji pregled stavaka bilance i računa dobiti i gubitka dioničkih društava (TFI-POD)

Facebook Komentari