Objava je zadnji put ažurirana 11.11.2019. u 7:43

Kao poduzetnik početnik jedna od prvih stvari koju morate naučiti je izdavanje računa i koje su propisane stavke obavezne na njima. Ukoliko niste u sustavu PDV-a na računima NE SMIJETE iskazivati PDV, ali ukoliko ga zabunom upišete obavezni ste ga platiti. Također ako niste u sustavu na vaše račune morate slovima napisati: poduzetnik nije u sustavu PDV-a.

Razlika između R1 i R2 računa
Tvrtke (d.o.o., d.d.) su obveznici poreza na dobit i ispostavljaju račune s oznakom R1, dok obveznici poreza na dohodak (obrtnici, samostalna zanimanja i sl.) na račune stavljaju oznaku R2. Ima obrtnika koji također izdaju R1 račune. Naime obrtnici mogu sami zatražiti da vode poslovne knjige kao tvrtke i plaćaju porez na dobit (20%), a može se dogoditi da moraju preći u obveznike poreza na dobit i po sili zakona:
1. ako je u prethodnom poreznom razdoblju ostvario ukupni primitak veći od 2.000.000,00 kuna, ili
2. ako je u prethodnom poreznom razdoblju ostvario dohodak veći od 400.000,00 kuna, ili
3. ako ima dugotrajnu imovinu u vrijednosti većoj od 2.000.000,00 kuna, ili
4. ako u prethodnom poreznom razdoblju prosječno zapošljava više od 15 radnika.

Razlika između primitka i dohotka je u tome što je primitak sav novac koji je primljen na žiro račun ili u gotovini dok se dohodak računa tako što se od primitaka oduzmu izdaci.

Elementi R1 i R2 računa
Elementi su potpuno isti jedina je razlika u oznaci R1 ili R2 koja nam govori je li poduzetnik koji je izdao račun obveznik poreza na dobit ili obveznik poreza na dohodak. Zašto je uopće važno je li riječ o R1 ili R2 računu? Zato što PDV smijemo odbiti po R2 računu tek onda kada smo ga zaista i platili dok je za R1 račun dovoljno da je roba isporučena ili usluga obavljena i da smo dobili račun neovisno je li plaćen ili nije. Velika razlika.

Elementi računa su propisani u čl. 15 Zakona o porezu na dodanu vrijednost
Račun MORA sadržavati ove podatke:

  • 1. mjesto izdavanja, broj i nadnevak, – npr. Zagreb, br. 54, 13.01.2007
  • 2. ime (naziv), adresu i matični. broj ili jedinstveni matični broj građana (porezni broj poduzetnika), koji je isporučio dobra ili obavio usluge (prodavatelja), – tvrtke imaju porezni broj (matični, statistički broj) dok obrtnici moraju upisati svoj JMBG, a NE matični broj obrta barem za sada dok se ne uvede porezni broj.
  • 3. ime (naziv), adresu i porezni broj poduzetnika kome su isporučena dobra ili obavljene usluge (kupca), – morate tražiti porezni broj od kupca ili sami potražite koji mu je broj u registru
  • 4. količinu i uobičajeni trgovački naziv isporučenih dobara te vrstu i količinu obavljenih usluga, – za usluge je poželjno što detaljnije objasniti i dokumentirati. Ne možete samo napisati “usluge marketinga”, “usluge savjetovanja”. Kakvog marketinga, što ste točno savjetovali?
  • 5. nadnevak isporuke dobara ili obavljenih usluga, – mora pisati kada ste obavili uslugu, ovdje najviše griješe početnici. Napišite za edukaciju održanu 12.-14.03.2007. Važno je da piše kada je usluga obavljena jer tvrtka koja je dobila vaš račun ne može odbiti PDV prije nego što je usluga obavljena.
  • 6. iznos naknade (cijene) isporučenih dobara ili obavljenih usluga,
  • 7. iznos poreza,
  • 8. zbrojni iznos naknade i poreza

Račun izdajete nakon što ste robu isporučili ili obavili uslugu. Ako želite da vam se plati unaprijed pošaljite ponudu/dopis na kojoj ćete napisati samo ukupni iznos na kojem se neće vidjeti koliki je PDV (zbrojena cijena i pdv) i bez R oznaka. Po zakonu račun je svaka isprava prema kojoj porezni obveznik ili osoba kojoj on naloži obračunava isporučena dobra i obavljene usluge, bez obzira na to kako se ta isprava naziva u poslovnomu prometu i ukoliko vaša ponuda ima sve elemente računa u poreznom nadzoru bi se mogla proglasiti računom i tražiti od vas da platite pdv. Primijetio sam kako poduzetnici često ubacuju rečenicu kako je riječ o “informativnoj ponudi prema kojoj se ne može odbiti PDV”.

Računi bez PDV-a
Postoje određene situacije pogotovo kada poslujete s inozemstvom kada niste dužni obračunati PDV. Međutim u tom slučaju morate na računu napisati temeljem kojeg članka zakona to niste učinili. Npr. PDV nije obračunat temeljem članka xy, stavka y zakona o PDV-u.

PDV na računima tvrtki koje NISU u sustavu.
Vjerovali ili ne ovo se dosta često događa. Tvrtka izdaje račune s PDV-om, ali se vlasnik “zaboravio” upisati u sustav. Dobijete li takav račun i priznate si PDV možete dobiti kaznu. Kako ćete vi znati je li tvrtka u sustavu ili ne? Jednostavno nazovite svog referenta u poreznu upravu i neka vam provjeri taj matični/porezni broj. Pogotovo provjeravajte račune malih nepoznatih tvrtki koje su nedavno osnovane ili su tek počele izdavati račune. Nažalost ponekad se dogodi da tvrtka ostvari manje od 85.000,00 kn godišnje i onda ispadne iz sustava, a vlasnik na to ne obraća pažnju.

Ovaj tekst je jedna od sitnica sa seminara: 21 «sitnica» koju bih volio da mi je netko objasnio kada sam krenuo u biznis.

Facebook Komentari