Objava je zadnji put ažurirana 11.11.2019. u 7:43

(osvježeno 24.3.2014.) Nakon što osnujete tvrtku i krenete u poduzetničke vode vrlo brzo će vam se dogoditi da tvrtka neće imati novaca, a vi ćete morati nešto platili ili ćete željeti nešto kupiti na tvrtku. Kako to riješiti? Vrlo jednostavno: pozajmicom. Nema nikakve zakonske prepreke da vlastitoj tvrtki posudite novac. Dapače to se i očekuje od vas kao vlasnika.

Postupak je izuzetno jednostavan. Ako imate internet bankarstvo prebacite novac sa svog tekućeg računa na žiro račun tvrtke. Druga varijanta (skuplja) je uzeti gotovinu i uplatiti je na šalteru u banci s time da naglasite da vam u opis naloga napišu POZAJMICA. Ne smije pisati polog gotovine i sl. Za obrtnike je to još važnije jer ako ne piše “pozajmica” platit će porez na vlastiti novac koji su posudili obrtu!!

Osim samog prebacivanja novaca trebate imati potpisan i ugovor. Ovo je špranca koju sam koristio. Ako pažljivo pročitate ovih par redaka primjećujete da sam posudio novac tvrtki BEZ kamate. Jesam li mogao staviti kamatu? Jesam, samo ja kao fizička osoba bih na tu kamatu platio porez od 40% + prirez a to mi se nikako ne sviđa. Zašto da nepotrebno opterećujem tvrtku troškovima kamata i još plaćam porez na “zaradu”? Dakle moj savjet je posuđujte novac tvrtki bez kamate.

Posuđivanja novaca od tvrtke
Ovdje je priča prilično drugačija. Naime ako vam tvrtka posudi novac BEZ kamate onda se smatra da ste primili primitak u naravi. Kakav sad primitak u naravi? Pogledajmo na trenutak čl. 14, st 3. Zakona o porezu na dohodak:
(3) Primicima u naravi smatraju se korištenje zgrada, prometnih sredstava, povoljnije kamate pri odobravanju kredita, dodjela ili opcijska kupnja vlastitih dionica po povoljnijim uvjetima i druge pogodnosti koje poslodavci i isplatitelji primitka, odnosno plaće iz stavka 1. i 2. ovoga članka daju radnicima i fizičkim osobama koje ostvaruju primitke iz stavka 1. i 2. ovoga članka. Primitkom po osnovi povoljnijih kamata smatra se razlika između ugovorene niže i stope kamate od 3% godišnje, osim kamata po kreditima koji se daju ili subvencioniraju iz proračuna, ali ne radnicima uprave.”
Vidite koji je dio boldan? Znači zakonodavac smatra da ako vam tvrtka daje kamate manje od 3% godišnje ( 0% je manje od 3%) da ste na taj način ostvarili primitak koji inače ne bi ostvarili i traži da se u tom slučaju na tih 3% plate porezi, prirez i doprinosi kao da ste dobili neto plaću u iznosu kamate od 3%. Naravno da je onda jednostavnije obračunati kamatu od 3% platiti je i gotovo. Zapamtite kada vam tvrtka posuđuje novac stavite u ugovor kamatu od 3%.

Kamata i PDV
Od 01.01.2010. na kamate se NE obračunava PDV. Prije tog datuma se naravno obračunavao na iznos kamate kao što se obračunava i na ostale usluge i proizvode. Mana ovoga je što su propisali da ukoliko u ukupnim prihodima (godišnjim) imate više od 2% prihoda od kamata ne možete si odbiti sav PDV (pretporez, “ulazni PDV”).Posudba drugoj tvrtki
I još jedna kombinacija kada već pričamo o pozajmicama. Tvrtka može posuditi novac drugoj tvrtki BEZ kamate. Nije propisana minimalna kamata.Ovaj tekst je jedna od sitnica sa seminara: 21 «sitnica» koju bih volio da mi je netko objasnio kada sam krenuo u biznis.

DOKUMENTI

Facebook Komentari