Objava je zadnji put ažurirana 11.11.2019. u 7:43

Troškovi života su sve veći, a primanja vam ne rastu? Imate neki hobi koje biste voljeli koristiti kao izvor dodatne zarade? Želite to napraviti legalno? Prema Zakonu o obrtu ponovo se mogu obavljati poslovi kućne djelatnosti i sporednih zanimanja. Kućna radinost se odnosi na proizvode koji se proizvode dok sporedno zanimanje znači obavljanje usluga, a ne proizvodnju.

Tko može obavljati poslove kućne radinosti i sporednog zanimanja i kako?
Kućna radinost i sporedno zanimanje zapravo spadaju u obrtničku djelatnost, a mogu je obavljati sve fizičke osobe koje nisu obveznici PDV-a. Ako kojim slučajem zaradite više od 85.000 kn godišnje i uđete u sustav PDV-a, trebate otvoriti samostalnu djelatnost.
Djelatnost se obavlja osobnim radom. Što to znači? Znači da ne možete imati zaposlenike, već morate sami obavljati djelatnost. Izuzetak su članovi obitelji vam mogu pomoći u obavljanju djelatnosti. Ove djelatnosti možete obavljati „sa strane“ tj. čak i ako ste već zaposleni.

Koje djelatnosti možete obavljati?
Navodimo par najzanimljivijih, a cijeli popis možete pogledati na stranicama Narodnih novina.

Kućna radinost:
– Proizvodi od pluta, slame i drugih pletarskih materijala
– Košarački i pletarski proizvodi
– Usluge dovršavanja čaša za piće i drugih proizvoda od stakla
– Figurice i drugi ukrasni keramički predmeti
– Izrada predmeta za uspomenu i suvenira
– Izrada igrački, kišobrana i suncobrana, štapova za šetnju, bičeva 😉

Sporedna zanimanja:
– Razne usluge popravka
– Skupljanje puževa, ljekovitih biljaka
– Usluge kovanja metala
– Usluge pakiranja
– Usluge skrbi za kućne ljubimce
– Usluge pranja i glačanja odjeće, čišćenje

Što trebate napraviti kako bi pokrenuli kućnu djelatnost ili sporedno zanimanje?
Trebate ispuniti Prijavu za upis u evidenciju i izdavanje odobrenja za obavljanje sporednog zanimanja i obavljanje domaće radinosti i predati ju uredu državne uprave u županiji. U prijavi trebate navesti proizvode koje ćete proizvoditi ili usluge koje ćete obavljati. Ako ćete djelatnost obavljati na području Zagreba, tada trebate otići u Ured grada Zagreba u Zapoljskoj 1 na Pešćenici (spada cijeli Zagreb osim Sesveta i Susedgrada), oni izdaju Zahtjev za otvaranje djelatnosti koji treba popuniti i predati njima.

Kako se vrši naplata?
Za svaku isporuku potrebno je izdati račun koji mora sadržavati sljedeće podatke:
naziv radnje, podaci o vlasniku, broj računa, nadnevak izdavanja računa, naziv robe ili usluge, jedinična cijena i ukupna svota računa.

U nastavku slijede odgovori na neka važna pitanja u vezi obavljanja kućne radinosti i sporednih zanimanja.

Ima li kakvih ograničenja?
Kao i uvijek. Ako zaradite više od 10 prosječnih mjesečnih bruto plaća, morate prestati obavljati djelatnost 01.siječnja iduće godine i do 15.siječnja podnijeti Zahtjev za prestanak obavljanja djelatnosti. To ne znači da možete u prvoj godini zaraditi milijun, već si povećavate mogućnost da dobijete kaznu jer će porezna uprava u svakom slučaju reagirati.
Prosječna bruto plaća je u 2010.godini bila 7.763 kn. Dakle, ako zaradite više od 77.630 kn u 2011.godini morate prestati obavljati tu djelatnost kao kućnu ili sporednu.

Što je s porezom?
Porez se može obračunavati paušalno ili se porez na dohodak utvrđuje na temelju podataka iz poslovnih knjiga. Sami birate način oporezivanja ovisno o planiranoj količini proizvodnje odnosno količini usluga, ali da biste mogli porez obračunavati paušalno, morate zadovoljavati sljedeće uvjete:
1. niste obveznik PDV-a prema Zakonu o PDV-u
2. samostalnu djelatnost ne obavljate u supoduzetništvu (supoduzetništvo znači da jedna samostalna djelatnost ima 2 ili više vlasnika koji ostvaruju dohodak od te djelatnosti)
3. nemate izdvojene poslovne jedinice ni proizvodne pogone
4. ne obavljate djelatnost trgovine i ugostiteljstva

• Kod paušalnog oporezivanja, porezna osnovica je fiksna, iznosi 12.750 kn, a porezna stopa 12% što iznosi 1.530 kn godišnje + prirez ako postoji. Porez se plaća tromjesečno prije kraja svakog kvartala na račun grada/općine prema prebivalištu poreznog obveznika. Za Zagreb bi to bio račun 1001005-1713312009. Model plaćanja je 68, a poziv na broj 1449-OIB. U ovom slučaju trebate voditi samo knjigu prometa (obrazac KPR). U knjigu prometa se upisuju naplaćene svote.
• Kod oporezivanja na temelju podataka iz poslovnih knjiga porez se plaća na razliku između primitaka i izdataka te predaje Poreznoj upravi poreznu prijavu na obrascu DOH. Znači vodite poslovne knjige na način na koji to rade i obrtnici. Knjige koje se moraju voditi su: Knjiga primitaka i izdataka, popis dugotrajne imovine, evidencija o tražbinama i obvezama kao i knjiga prometa.

Da li je potrebno obračunavati doprinose?
Doprinosi za mirovinsko i zdravstveno se obračunavaju osim ako ste umirovljenik. Rješenje o doprinosima dostavlja porezna uprava na kraju svakog tromjesečja.
Ako vam je ovo jedini izvor prihoda, plaća se mirovinsko osiguranje 612,56 kn, zdravstveno osiguranje 459,42 kn i zaštita zdravlja na radu 15,31 kn što ukupno iznosi 1.087,29 kn. Osnovica za izračun doprinosa je 3.062,80 kn (prosječna bruto plaća od 7.657 kn pomnožena s koeficijentom 0,40).
Ako ste već zaposleni i osigurani ste po toj osnovi, onda je osnovica za obračun doprinosa 12.750 kn te se na nju plaća mirovinsko osiguranje u iznosu od 2.550 kn te zdravstveno osiguranje u iznosu od 1.912,50 kn dok se zaštita zdravlja na radu ne plaća.

Facebook Komentari