Objava je zadnji put ažurirana 11.11.2019. u 7:43

Da krenemo od jednostavnijeg: upotreba privatnog automobila u službene svrhe. Zakon je tu vrlo jednostavan i dozvoljava zaposlenicima tvrtke (ne direktoru ili vlasniku ako nisu zaposleni) da koriste svoj privatni automobil za službene svrhe. Za to im se može neoporezivo isplatiti 2 kn po prijeđenom kilometru. Konkretno ako vas direktor pošalje na sastanak i vi odete sa svojim privatnim autom i napravite 20 km može vam se neoporezivo isplatiti 40 kn,. (20 km x 2kn = 40 kn). Može li to biti privatni automobil kome niste baš vi vlasnik već recimo vaša supruga? Može, važno je da nije automobil od tvrtke. Napomena: vožnja na posao i s posla nije upotreba privatnog auta u službene svrhe 🙂

Gradska vožnja (do 30 km od sjedišta tvrtke) se još naziva i LOKO vožnja te se pod tim nazivom i radi obračun loko vožnje za određeni mjesec. Tablica za obračun je s desne strane u prilogu. Vi biste dakle cijeli mjesec bilježili prijeđene kilometre i na kraju mjeseca podnjeli obračun i isplati vam se novac, može i u gotovini iz blagajne ili na tekući račun gdje primate plaću.

Naravno ako idete na službeni put (nije loko vožnja jer putujete na udaljenost veću od 30 km od sjedišta tvrtke) također možete koristiti privatni automobil i može vam se neoporezivo isplatiti 2 kn po km samo onda isplata ide uz obračun putnog naloga, a ne uz loko vožnju. Te dvije kune pokrivaju sve troškove automobila (benzin, osiguranje, servis, održavanje, pranje itd.) jedino vam se još dodatno mogu nadoknaditi troškovi autoputa, parkinga, cestarina, tunelarina i mostarina.

Upotreba službenog automobila u službene svrhe
Kao i svakom poduzetniku i vama će prije ili kasnije (vjerojatno prije) pasti na pamet da kupite auto na firmu i malo «uštedite» na PDV-u i porezu 🙂 Jedini problemi su u tome što službeni auto možete koristiti SAMO u službene svrhe i što o tome morate voditi evidenciju.
Ne smiju ga niti voziti osobe koje nisu zaposlene u tvrtki (direktor još i može, ali vlasnik ili netko treći nikako). Odnosno ako ga voze nezaposlenici to se smatra primitkom u naravi i na to bi trebalo platiti poreze i doprinose. Čak i ako angažirate nekoga putem npr. ugovora o djelu da nešto odradi za tvrtku i želite mu dati auto od tvrtke za službene svrhe opet ne može. Dakle samo zaposlenici i direktor dolaze u obzir.

Što se evidencije tiče za službeni auto morate voditi evidenciju o svakom prijeđenom kilometru u službene svrhe. Naporno? I te kako. Tablica je u prilogu s desne strane ista kao i za loko vožnju.

Napomena: vožnja na posao i s posla nije vožnja u službene svrhe, auto bi trebali ostaviti sparkiranog ispred tvrtke i pješke doma 🙂

Upotreba službenog automobila u privatne svrhe
E to je ono što ste čekali. Uzeti firmin auto i malo zapaliti na more, u Austriju u šoping i sl. Što kaže zakon? Zakon je to predvidio te nam je ponudio dvije mogućnosti da radniku damo/iznajmimo automobil na neograničeno korištenje u privatno i službene svrhe 24 sata na dan:a) Prva varijanta je da se 1% nabavne vrijednosti auta + PDV (ili 20% mjesečne lizing rate + PDV ako je auto kupljen na operativni lizing) zaračuna radniku u njegovu plaću. Odnosno radnik će i dalje na ruke dobiti istu neto plaću kao i prije samo će se davanja za poreze i doprinose povećati kao da ima veću neto plaću. Ova varijanta se isplati ili ako je auto kupljen jeftino ili ako je mjesečna lizing rata niska.

b) Radniku se naplaćuje 2 kn po kilometru za sve što se vozi privatno. Znači on mora voditi kompletnu evidenciju o prijeđenim kilometrima (i službenim i privatnim) i onda se ovi privatni kilometri pomnože s dvije kune i za toliko mu se «poveća» neto plaća za taj mjesec.

Ukoliko se odlučite za jedno od navedenih rješenja onda se možete voziti s autom na posao s posla, u IKEU itd. Jedino je nezgodno to zapisivanje kilometara ali što se može. U zakonu je pisalo da u ovoj varijatni pod a) 1% nabavne vrijednosti ili 20% lizing rate ne morate voditi evidenciju, ali onda je porezna uprava dala svoje mišljenje u kojem piše da morate (bezveze)

Troškovi osobnih automobila
Zakon je predvidio da će uvijek biti male zloupotrebe te je odmah u startu odredio da se svi troškovi (osim obaveznog i kasko osiguranja) održavanja automobila priznaju samo 70% i samo 70% PDV-a. Konkretno to znači da će se amortizacija, benzin, registracija, servis, ulje, gume i ostali troškovi priznati samo 70% (i 70% PDV-a) a na ostatak ćemo platiti porez (porez na dobit ako smo firma ili porez na dohodak ako smo obrt).

No ukoliko smo dali (iznajmili) auto radniku da se vozi i privatno i obračunavamo mu plaću u naravi onda se troškovi automobila priznaju 100% (no PDV se i dalje priznaje samo 70%). E sada bi trebali vidjeti koliki su godišnji troškovi auta, koliko bi dodatno dorpinosa i poreza platili ako si auto damo na privatno korištenje i onda vidjeti što se najviše isplati. Nemojte samo biti «mudri» i dati sebi auto na privatno korištenje u ovoj b) varijanti i onda napisati da ste odvozili samo 10 kilometara u privatne svrhe, povećate si plaću za 20 kn (10 km * 2kn) a sve si troškove priznate 100%.

Kupnja automobila na tvrtku
U pravilu imate par mogućnosti: gotovina, kredit ili financijski lizing. Koju god varijatnu da odaberete morate znati da je auto vaš i da se amortizira (postepeno stavlja u trošak). Stopa amortizacije za automobile je 20% godišnje s time da se može udvostručiti znači 40% godišnje. Auto dakle ulazi u dugotrajnu imovinu i vidljiv je u bilanci tvrtke.

Najam automobila
Ako želite unajmiti auto na tvrtku možete to učiniti putem operativnog lizinga ili iznajmiti auto od same sebe (ili supruga) kao što iznajmljujete stan (vidi tekst o najmu stana). U ovom slučaju auto nije od tvrtke i ne amortizira se (nema se što amortizirati) već su mjesečni troškovi jednaki rati lizinge ili najma s time da se i oni priznaju samo 70% (i 70% PDV-a). Iznajmiti auto tvrtki možete na isti način kao što iznajmljujete stan. Potpišete ugovor odnesete ga na poreznu oni vam zaračunaju porez (isti je porez kao i kod najma stana) Vi svaki mjesec plaćate porez dok vam tvrtka na žiro račun (mora biti žiro) isplaćuje najamninu za autoJoš par važnih napomena
Morate imati aparat za gašenje požara (i testirati ga jednom godišnje) i morate imati punomoć potpisanu od direktora (neki kažu i ovjerenu od javnog bilježnika) da se radniku tom i tom dozvoljava korištenje službenog vozila. Ta punomoć nema veze s time hoćete li radniku dati auto i na privatno korištenje ili ne. Za korištenje službenog automobila morate imati punomoć i može se dogoditi da vas policija to traži ili vas pitaju na granici kada putujete u inozemstvo.
Ono što još morate znati je da ukoliko se dogodi nesreća sa službenim automobilom bez obzira tko je kriv može vam doći radna inspekcija u tvrtku da provjeri je li vozač zaista zaposlen kod vas (čuo sam za takav slučaj).

Umjesto zaključka: budući je porezna uprava dala naputak da se mora voditi detaljna evidencija o svakom prijeđenom kilometru i da je davanje automobila radniku za privatnu vožnju u pravilu dosta skupo razmislite dvaput prije nego kupite auto na firmu.
Ukoliko želite nabaciti što više troškova na firmu onda će auto svakako dobro doći, ali ako želite da vaša tvrtka bude profitabilna i ostvaruje što veću dobit koristite svoj privatni auto u službene svrhe i isplatite si 2 kn po kilometru.

DOKUMENTI

Facebook Komentari